Psychosynthese

Psychosynthese activeert de scheppende functie in elk mens en in zijn of haar omgeving. Functies die nodig zijn om te zien wat mogelijk is en om te verwezenlijken wat haalbaar is.

Psychosynthese bevordert individuele bewustwording en gemeenschapszin en zorgt voor een fundamentele houding van respect ten opzichte van het “anders zijn” van de medemens.

Psychosynthese brengt je hoofd en hart in een samenhang die nieuwe, wezenlijke keuzes mogelijk maakt.

Een psychosyntheticus is opgeleid om methodisch om te gaan met existentiële situaties. Deze ontstaat meestal in een overgangsperiode in je persoonlijke of professionele leven. Het zijn vaak situaties waarin:

 • je eigenlijk niet mag klagen en zich vragen aandienen: Is dit het nu?
 • sprake is van stagnatie in de ontwikkeling. Je komt maar niet af van waar je ook maar last hebt
 • een ingrijpende gebeurtenis optreedt zoals het verlies van een dierbare, een belangrijke klant, je baan of een dreigend faillissement, waardoor alle ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden ineens niet meer zo vanzelfsprekend blijken.

Kenmerkend voor dergelijke overgangsperiodes is dat de oude oplossingen en antwoorden niet meer voldoen, maar de nieuwe zich nog niet hebben aangediend. Je komt in een gebied terecht waar je de spanning ervaart tussen de veiligheid van het bekende en het verlangen naar het nieuwe en onbekende.

De toekomst hangt vaak af van het antwoord dat jij geeft op zo,n moment en de bereidheid om problemen op een nieuwe manier te durven bezien. Het ligt voor de hand om van je problemen en dilemma’s af te willen, maar dat is niet altijd wat nodig is. Meestal herbergen deze problemen richtingaanwijzers naar onontdekt potentieel en naar nieuwe kanten van jezelf of je organisatie. Een dergelijke zoektocht is soms zwaar en ongewis maar brengt ook nieuwe perspectieven en geeft vitaliteit bij jou, je team of je organisatie.

Een psychosyntheticus is opgeleid om je in deze zoektocht bij te staan en kan je bijvoorbeeld begeleiden bij:

 • de zoektocht naar antwoorden op wezenlijke levensvragen;
 • verwerving van inzicht in het persoonlijke functioneren en de effecten daarvan op de (werk) omgeving;
 • samenwerking met anderen met behoud van individualiteit;
 • heldere en behoedzame communicatie met anderen;
 • duurzame afstemming op wat belangrijk is in leven en werk;
 • bewuste en effectieve sturing van een waardevolle toekomst;
 • initiatieven in het spanningsveld tussen veiligheid en avontuur;
 • een zinvolle omgang met lijden en creativiteit.